ME/CFS u młodzieży — przegląd badań

Justyna Szrajda1
  1. Department of Hygiene, Epidemiology, Ergonomics and Postgraduate Training, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Data akceptacji: 2020-09-18

Streszczenie


Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS), zwany również encefalopatią bólową, bólowym zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego (ME), jest schorzeniem charakteryzującym się długotrwałym zmęczeniem, które nie jest w znacznym stopniu złagodzone podczas odpoczynku, nie jest spowodowane wcześniejszym stanem chorobowym lub ciągłym wysiłkiem. Objawy są dość różnorodne, ale nie specyficzne dla tej jednostki chorobowej. Najczęstsze to: problemy z koncentracją i pamięcią, ból gardła, obrzęk węzłów chłonnych, ból stawów, zaburzenia snu, ból głowy. Co więcej, badanie funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego, oraz nietolerancji wysiłku fizycznego uważa się za ważne w procesie diagnozy młodzieży z ME/CFS. Przedstawiona analiza badań pokazuje, że młodzież z ME/CFS pragnie być zrozumiana a ich choroba, którą niewielu rozumie uznana za prawdziwą. Wydaje się, że kontynuowanie edukacji i utrzymanie aktywności społecznej u młodych pacjentów z ME/CFS ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jakości życia. ME/CFS u nastolatków może prowadzić do poważnych problemów związanych z nieobecnością w szkole, gorszą jakością życia w szkole i na uczelni, oraz słabszymi osiągnięciami w porównaniu do zdrowych nastolatków. Zaburzenia lękowe mogą współwystępować z ME/CFS u młodzieży. W razie potrzeby można rozważyć leczenie wspomagające chorób współistniejących. Istnieje pilna potrzeba ustalenia skutecznego leczenia ME/CFS. (PNN 2020;9(2):76–79)


Słowa kluczowe


ME/CFS; młodzież; Zespół przewlekłego zmęczenia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Evengård B., Schacterle R.S., Komaroff A.L. Chronic Fatigue Syndrome: New Insights and Old Ignorance. J Intern Med. 1999;246(5):455–469.

Wallman K.E., Morton A.R., Goodman C., Grove R. Reliability of Physiological, Psychological and Cognitive Variables in Chronic Fatigue Syndrome and the Role of Graded Exercise. J Sports Sci Med. 2005;4(4):463–471.

Sulheim D., Hurum H., Helland I.B., Thaulow E., Wyller V.B. Adolescent Chronic Fatigue Syndrome; A Follow-Up Study Displays Concurrent Improvement of Circulatory Abnormalities and Clinical Symptoms. Biopsychosoc Med. 2012;6:10.

Jason L.A., Richman J.A., Rademaker A.W. et al. A Community-Based Study of Chronic Fatigue Syndrome. Arch Intern Med. 1999;159(18):2129–2137.

Centers for Disease Control and Prevention. Annex 1: “Epidemiology of CFS/ME. UK Department of Health”, 6: “Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome”.

Gallagher A.M., Thomas J.M., Hamilton W.T., White P.D. Incidence of Fatigue Symptoms and Diagnoses Presenting in UK Primary Care From 1990 to 2001. J R Soc Med. 2004;97(12):571–575.

Crawley E.M., Emond A.M., Sterne J.A.C. Unidentified Chronic Fatigue Syndrome/myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME) Is a Major Cause of School Absence: Surveillance Outcomes From School-Based Clinics. BMJ Open. 2011;1(2):e000252.

Dowsett E.G., Colby J. Long-Term Sickness Absence Due to ME/CFS in UK Schools: An Epidemiological Study with Medical and Educational Implications. J Chronic Fatigue Syndr. 1997;3(2):29–42.

Słomko J., Newton J.L., Kujawski S. et al. Prevalence and Characteristics of Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME) in Poland: A Cross-Sectional Study. BMJ Open. 2019;9(3):e023955.

Rowe K. Paediatric Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Value Understanding and Help to Move on With Their Lives. Acta Paediatr. 2020;109(4):790–800.

Knight S.J., Politis J., Garnham C., Scheinberg A., Tollit M.A. School Functioning in Adolescents With Chronic Fatigue Syndrome. Front Pediatr. 2018;6:302.

Crawley E., Hunt L., Stallard P. Anxiety in Children With CFS/ME. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2009;18(11):683–689.

Stoll S.V.E., Crawley E., Richards V., Lal N., Brigden A., Loades M.E. What Treatments Work for Anxiety in Children With Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)? Systematic Review. BMJ Open. 2017;7(9):e015481.

Josev E.K., Jackson M.L., Bei B. et al. Sleep Quality in Adolescents With Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME). J Clin Sleep Med. 2017;13(9):1057–1066.

Rowe K.S. Long Term Follow Up of Young People With Chronic Fatigue Syndrome Attending a Pediatric Outpatient Service. Front Pediatr. 2019;7:21.

Retrieved March 15, 2020, from https://www.meassociation.org.uk/about-what-is-mecfs/management/.

Shepherd C. Patient Reaction to the PACE Trial. Lancet Psychiatry. 2016;3(2):e7–8.

Larun L., Brurberg K.G., Odgaard-Jensen J., Price J.R. Exercise Therapy for Chronic Fatigue Syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2017;4(4):CD003200.

Zalewski P., Kujawski S., Tudorowska M. et al. The Impact of a Structured Exercise Programme Upon Cognitive Function in Chronic Fatigue Syndrome Patients. Brain Sci. 2019;10(1):4.
DOI: http://dx.doi.org/10.15225/PNN.2020.9.2.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.