Składanie Manuskryptu

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MEiN:
20
Index Copernicus:
100.00
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

Wysyłanie manuskryptu do Redakcji

Wszystkie manuskrypty z załącznikami, w tym załącznikiem 1 (Appendix 1) należy przesłać za pomocą systemu redakcyjnego do obsługi manuskryptów JNNN na stronie internetowej: www.jnnn.pl


Instrukcja PDF


Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania skrótów. Za prace zamieszczone w czasopiśmie autorzy nie otrzymują honorarium. Redakcja nie przekazuje autorom bezpłatnych egzemplarzy czasopisma.