Statystyka

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MEiN:
20
Index Copernicus:
100.00
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

 

2018: Artykuły odebrane: 100%; Odrzucone: 25%; Przyjęte: 75%; Opublikowane: 75%; Wycofane: 0%

2017: Artykuły odebrane: 100%; Odrzucone: 25%; Przyjęte: 75%; Opublikowane: 75%; Wycofane: 0%

2016: Artykuły odebrane: 100%; Odrzucone: 30%; Przyjęte: 70%; Opublikowane: 70%; Wycofane: 0%

2015: Artykuły odebrane: 100%; Odrzucone: 30%; Przyjęte: 70%; Opublikowane: 70%; Wycofane: 0%

2014: Artykuły odebrane: 100%; Odrzucone: 25%; Przyjęte: 75%; Opublikowane: 75%; Wycofane: 0%

2013: Artykuły odebrane: 100%; Odrzucone: 35%; Przyjęte: 65%; Opublikowane: 69%; Wycofane: 2%

2012: Artykuły odebrane: 100%; Odrzucone: 30%; Przyjęte: 70%; Opublikowane: 62%; Wycofane: 0%